KABINETET PËR BATERI (CBU)

Për deri sa rrjetet telefonike vazhdojnë të rriten globalisht, nevoja për kapacitet më të lartë së bashku me besueshmëri superiore, efikasitet më të lartë dhe kontrollim efikas të temperaturës janë bërë faktorë kirtik në Industrinë e Telekomit.

EnerSys, si lider botëror në sisteme të energjisë së ruajtur, i është përgjigjur kësaj nevoje me zhvillimin e kabineteve ku kontrollohet tempereatura dhe përdoren për mbajtjen e baterive të ndryshme.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Teknologji efikase dhe material i cili mbanë temperaturat e nevojshme brenda kabinetit.
☑ Konsumimi më i ulët i fuqisë redukton emetimin e CO2 dhe kursen energji.
☑ Temperaturë operimi  -40°C deri +70°C.
☑ Cikli i jetës së baterisë i zgjatur deri 7 herë.
☑ Kapacitet i baterisë deri 4 x 48V/190 Ah
☑ Mundësi për kontrollimin klime ashtu që të rregullohet temperatura.

EN-TC-SB-6PP-001_0213


☑ Nënstacione.

☑ Smart Cells & WIFI 5G.

☑ Sisteme alarmi dhe sigurie.

☑ Ndriçim në raste emergjence.

☑ Energji në mjekësi.

☑ Në rrjetin e sigurisë publike.

☑ Siguri dhe mbikqyrje.

☑ Trafiku & Sistemet e transportit inteligjent.