MBUSHËSIT HAWKER SHF

Mbushësit Hawker SHF me frekuencë të lartë, janë të dizajnuar për të gjitha llojet e baterive të ventiluara plumb-acid, baterive të rregulluara me valvul(AGM dhe Gel) dhe baterive Hawker XFC.

Kjo është e mundur duke paravendosur vlera dhe karakeristika mbushëse në mikroprocesorin e mbushësit. Këta mbushës janë të madhësisë mjaft kompakte, dhe mjaft të lehtë.

Efiqenca e lartë dhe faktori shëndrrues i energjisë rezultojnë në kërkesë mjaft të ulët rryme për mbushjen e baterive me kapacitet të lartë me furnizim një-fazorë me rrymë.

Mbushësit 250 dhe 300 Watt janë të mbushur dhe të mbyllur në përputhje me kabinetet IP65 dhe jane mjaft rezistente ndaj tronditjeve. Mbushësit 600,800 dhe 1600 Watt janë të përshtatshëm për t’u instaluar në kuadër të paisjeve tjera si dhe në bazë të kërkesës mund të liferohen me pajime anti-vibruese, rele në largësi dhe të ndërlidhura.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Profil i programueshëm i mbushjes: profile të ndryshme për mbushjen e baterive.
☑ Paisje siguruese: eliminon mundësinë e ndarjes së mbushësit nga bateria për deri sa është i lidhur në rrjetin elektrik.
☑ Barazim automatik: Siguron që bateria të mbushet plotësisht dhe të jetë në gjendje pune.
☑ Resetim automatik.
☑ Vonesë në fillimin e mbushjes për të siguruar lidhjen e duhur të baterisë.
☑ Monitor LED: Tregon gjendjen e mbushjes dhe defektet e mundëshme. Me mundësi transmetimi të dhënash në largësi.
☑ Instalim i lehtë: prizë 13A për mbushësit e montuar në murë dhe kabëll spirale me prizë 13A për mbushësit e montuar në kuadër të paisjeve tjera.

SHF-sales
brochure English
SHF instruction for use 250, 300 model-English
SHF instruction for use of 600, 800 and 1600 model- English


☑ Piruna.

☑ Transpaleta.