BATERITË ENERGIA

Bateritë traksionare ENERGIA janë dizajnuar për të gjitha aplikimet në punë të lehtë dhe normale, duke ofruar kualitet të lartë dhe performanca kosto-efektive.

Bateritë janë Plumb-Acid, me madhësi të standardit DIN. Konstrukti i forte është i bazuar në teknologjinë tubularë me pllaka negative të rrafshta. Separatori(ndarësi) është mikro-poroz. Kutiat dhe kapaku i pilave janë punuar nga polypropyleni rezistent ndaj temperaturave të larta dhe janë të mbyllura mes veti për ta evituar rrjedhjen e elektrolitit.

Po ashtu mund të sigurojmë system automatik për mbushjen me ujë që lejon që tubat dhe lidhjet të montohen në bateri.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Konstrukti robus është bazuar në teknologjinë tubular me pllaka negative të rrafshta
☑ Kutia dhe kapaku i pilave janë ndërtuar nga polipropileni rezistent në temperature të larta dhe janë të mbyllura mes veti për mos lejuar rrjedhjen.
☑ Sistem automatic opcional i mbushjes me ujë që të reduktojë kohën e rimbushjes.

Energia sales brochure-English
Energia instruction for use-English
Instructions for the Safe Handling Motive Power Batteries GB Jun 2013


☑ Gamë e gjerë e temperaturës së funksionimit (-65ºC deri +80ºC).

☑ Valvul sigurie që mbyllet automatikisht.

☑ Kuti prej çelikuKonstruksion i fortë.

☑ Normë tepër të ulët vetëshkarkimi që siguron deri në 2 vjet jetëgjatësi ruajtjeje.

☑ Dizajni me plumb të pastër ofron efiçencën më të lartë të ri-karikimit.

☑ Cikli shumë i gjatë i jetëgjatësisë siguron deri në 300 cikle (100% Thellësi Shkarkimi).

☑ Përqindja më e madhe e dendëisë së fuqisë, për njësi peshe.

☑ Deri në 10 vjet jetëgjatësi në 25ºC.

☑ Teknologji e provuar e fushës dhe komponentë të njohur nga UL.

☑ Norma C5, deri në 80% e sasisë së llogaritur të energjisë.