KABINETET VAULTFLEX

kabinet vaultflex photo 1
kabinet vaultflex photo 2

Të zhvilluara nga EnerSys dhe filiali i saj Purcell® Systems, specifikisht për aplikime në terren, kabinat VaultFlex™ pasqyrojnë sinergjinë midis liderit botëror në zgjidhje për energjinë e depozituar dhe liderin në prodhimin e kabinave të baterive.

Kabinat VaultFlex sigurojnë siguri në menaxhimin termik të mjedisit për sistemet mbështetës me bateri që sigurojnë zgjidhjen më efiçente të menaxhimit termik me konsumin më të ulët të energjisë.

Aleanca midis EnerSys dhe Purcell Systems siguron një burim me një ndalesë për bateritë dhe kabinat.
Ju lutemi vizitoni:
www.purecellsystems.com

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Zgjidhje standarde
☑ Kosto të reduktuara ftohjeje
☑ Jetëgjatësi më e madhe e baterisë
☑ Veti të integruara sigurie
☑ Kosto të reduktuara për punime inxhinierike, instalim, mirëmbajtje dhe riparim
☑ Shpenzime të reduktuara kapitale dhe të funksionimit
☑ Kosto e ulët totale e pronësisë (TCO)

VaultFlexBrochure-FinalWeb-V2_22Dec15☑ WIFI dhe Telekomunikacion.

☑Transport.

☑ Rrjetet në linjat telefonike.

☑ Kabllo/ MSO.

☑ Siguria publike/ Radio dhe Televizione.

☑ Transport 8. Shërbime dhe energji.