KABINETET STREETFLEX

Kabinat StreetFlex® DSLAM/VDSL shërbejnë si një zgjidhje afatgjatë dhe e kontrolluar nga ana mjedisore për instalime të jashtme në një rrjet abonimi dixhital. Kabinat përdoren në rrjete me denduri të madhe, me mundësi për zgjerime të ardhshme: panelet anësore dhe të pasme, çatia dhe dera mund të shkëmbehen.

Ju lutemi vizitoni:www.purcellsystems.com

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret☑ 5G, Smart Cells dhe WiFi.

☑ Sisteme alarmi dhe sigurie.

☑ Ndriçim në raste emergjente.

☑ Enerrgji në mjekësi.

☑ Në rrjetet e sigurisë publike.

☑ Siguri dhe mbikëqyrje.