BATERITË CYCLON

Pastërtia e materialeve të përdorura për baterinë CYCLON® është çelësi për avantazhet e performancës së saj. Jetëgjatësi më e madhe, që nënkupton më pak ndërrime dhe kosto të lidhura me to, e kombinuar me besueshmëri më të lartë dhe avari më të pakta të sistemit, rezultojnë në kosto afatgjata më të ulëta për përdoruesin e fundit ose pronarin e pajisjes.

Bateritë CYCLON kanë një valvul sigurie 50 PSU që rimbyllet hermetikisht dhe lejon çlirimin e gazit, pastaj rimbyllet automatikisht, në mënyrë të tillë që të mos ketë rrezik të akumulimit të gazit brenda baterisë, ose avari “tharje” nga ri-karikime të vazhdueshme.

E ndërtuar me plumb të pastër 99,99%, pllakat e baterisë CYCLON janë tepër të holla, kështu që ofrojnë më shumë sipërfaqe sesa bateritë konvencionale dhe më shumë më tepër fuqi. Acidi me pastërti të lartë përthithet direkt nga veçuesit e pllakës AGM (Veshje me Qelq Përthithës), kështu që bateria CYCLON funksionon pa rrjedhje në çdo pozicion.

Përveç kësaj, veshja e jashtme metalike e baterisë CYCLON ofron mbrojtje nga tronditja, dridhja, temperatura dhe ndezshmëria ekstreme.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Gamë e gjerë e temperaturës së funksionimit (-65ºC deri +80ºC).

☑ Valvul sigurie që mbyllet automatikisht.

☑ Kuti prej çelikuKonstruksion i fortë.

☑ Normë tepër të ulët vetëshkarkimi që siguron deri në 2 vjet jetëgjatësi ruajtjeje.

☑ Dizajni me plumb të pastër ofron efiçencën më të lartë të ri-karikimit.

☑ Cikli shumë i gjatë i jetëgjatësisë siguron deri në 300 cikle (100% Thellësi Shkarkimi).

☑ Përqindja më e madhe e dendëisë së fuqisë, për njësi peshe.

☑ Deri në 10 vjet jetëgjatësi në 25ºC.

☑ Teknologji e provuar e fushës dhe komponentë të njohur nga UL.

☑ Norma C5, deri në 80% e sasisë së llogaritur të energjisë.

EN-CYC-RS-003_0314
EN-CYC-AM-007_1208
EN-CYC-SG-004_0614
EN-Reserve-SB-6PP-001


☑ Përdoren për qëllime të përgjithshme deri në aplikime të jashëzakonshme.

☑ Telekomunikacion.

☑ Sistemet e mbrojtjes.

☑ Hapësira ajrore.

☑ Sistemet e pozicionimit global (GPS).

☑ Pajisje të furnizimit me energji të pandërprerë (UPS).

☑ Ndriçim në raste emergjente.

☑ Pajisjet mjekësore.

☑ Mbështetje rezervë për kompjuter.

☑ Automjetet elektrike.

☑ Pajisjet e energjisë diellore.

☑ Pajisjet e  kopshtit.

☑ Elektronikë të përgjithshme.