MBUSHËSIT MODULAR
FIAMM LIFETECH DHE LIFE IQ

Rimbushësit ‘Fiamm Lifetech’ dhe ‘Life iQ Modular’ u lansuan si rezulat i suksesit të rimbushësve modular ‘LifeSpeed IQ 7kW’. Kërkimet në vijim dhe zhvillimi i moduleve 1kW dhe 3.5kW përmbushë kërkesat e tregut dhe standarded botërore.

Si rezultat i këtyre zhvillimeve, EnerSys ofron një gamë të gjerë produktesh elitare nga 1kW deri deri 2kW me efikasitet të lartë dhe performancën më të mirë në treg.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Ndërtimi:dizajnim modular, montim në murë ose qëndrim i lirë, monitor TFT.
☑ Mbushja:ekualizim, desulfurim, ri-mbushje, diagnostifikim me audio, kondicionim, rregullim temperature, shkycje pa ‘arc flash’.
☑ Fleksibiliteti: multi-profil, multi tension, multi kapacitet.
☑ Komunikimi(me USB, Ethernet, komunikim wireless përmes Wi-IQ).
☑ Teknologji ”Green”  (konsumim i reduktuar i energjisë).

Broshurë përdorimi për Fiamm dhe LifeTechIQ
Modular chargers-sales brochure-Italian
Modulatr chargers- technical data-Italian
Life iQ Modular-instruction for use-English
Lifetech Modular-instruction for use-English


☑ Piruna dhe transpaleta.

☑ Automjete me drejtime automatike.

☑ Makineri për pastrueset e dyshemeve.