MBUSHËSIT MODULAR
FIAMM LIFETECH DHE LIFE IQ

Rimbushësit ‘Fiamm Lifetech’ dhe ‘Life iQ Modular’ u lansuan si rezulat i suksesit të rimbushësve modular ‘LifeSpeed IQ 7kW’. Kërkimet në vijim dhe zhvillimi i moduleve 1kW dhe 3.5kW përmbushë kërkesat e tregut dhe standarded botërore.

Si rezultat i këtyre zhvillimeve, EnerSys ofron një gamë të gjerë produktesh elitare nga 1kW deri deri 2kW me efikasitet të lartë dhe performancën më të mirë në treg.

Specifikime
Dokumente Teknike


☑ Ndërtimi:dizajnim modular, montim në murë ose qëndrim i lirë, monitor TFT.
☑ Mbushja:ekualizim, desulfurim, ri-mbushje, diagnostifikim me audio, kondicionim, rregullim temperature, shkycje pa ‘arc flash’.
☑ Fleksibiliteti: multi-profil, multi tension, multi kapacitet.
☑ Komunikimi(me USB, Ethernet, komunikim wireless përmes Wi-IQ).
☑ Teknologji ”Green”  (konsumim i reduktuar i energjisë).

Modular chargers-sales brochure-Italian
Modulatr chargers- technical data-Italian
Life iQ Modular-instruction for use-English
Lifetech Modular-instruction for use-English