SISTEMI HAWKER I QARKULLIMIT TË ELEKTROLITEVE

Sistemi Hawker i qarkullimit të elektroliteve duke përdorur parimin ‘AirLift’ përbëhet nga një sistem tubash të instaluara në një pilë. Një diafragmë pomponë një rrjedhje të dobët ajri në pilë, dhe nisë qarkullimin brenda pilës.

Në këtë mënyrë parandalohet shtresimi i elektrolitit dhe temperaturës, po ashtu optimizon mbushjen.

Avantazhet e baterive të ventiluara  me sistem qarkullimi të elektrolitëve  janë ideale në aplikacione ku kërkohet performancë e lartë, kohë e limituar e ri-mbushjes dhe temperaturat e larta janë të pranishme.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Kursen deri në 30% në kohën e ri-mibushjes.
☑ Kursen deri në 20% rrymë në ri-mbushje.
☑ Redukton temperaturën e elektrolitëve deri me 10°C për ri-mbushje.
☑ Parandalon shtresimin e elektrolitit dhe temperaturës.
☑ Redukton konsumimin e ujit deri në 75%.
☑ Rritë intervalet kohore për ri-mbushje me ujë deri në 4 herë.
☑ Lejon përdorimin e paisjeve mbushëse më ekonomike.

Electrolyte circulation system-sales brochure-English


☑ Gamë e gjerë e temperaturës së funksionimit (-65ºC deri +80ºC).

☑ Valvul sigurie që mbyllet automatikisht.

☑ Kuti prej çelikuKonstruksion i fortë.

☑ Normë tepër të ulët vetëshkarkimi që siguron deri në 2 vjet jetëgjatësi ruajtjeje.

☑ Dizajni me plumb të pastër ofron efiçencën më të lartë të ri-karikimit.

☑ Cikli shumë i gjatë i jetëgjatësisë siguron deri në 300 cikle (100% Thellësi Shkarkimi).

☑ Përqindja më e madhe e dendëisë së fuqisë, për njësi peshe.

☑ Deri në 10 vjet jetëgjatësi në 25ºC.

☑ Teknologji e provuar e fushës dhe komponentë të njohur nga UL.

☑ Norma C5, deri në 80% e sasisë së llogaritur të energjisë.