SISTEMI HAWKER I QARKULLIMIT TË ELEKTROLITEVE

Sistemi Hawker i qarkullimit të elektroliteve duke përdorur parimin ‘AirLift’ përbëhet nga një sistem tubash të instaluara në një pilë. Një diafragmë pomponë një rrjedhje të dobët ajri në pilë, dhe nisë qarkullimin brenda pilës.

Në këtë mënyrë parandalohet shtresimi i elektrolitit dhe temperaturës, po ashtu optimizon mbushjen.

Avantazhet e baterive të ventiluara  me sistem qarkullimi të elektrolitëve  janë ideale në aplikacione ku kërkohet performancë e lartë, kohë e limituar e ri-mbushjes dhe temperaturat e larta janë të pranishme.

Specifikime
Dokumente Teknike


☑ Kursen deri në 30% në kohën e ri-mibushjes.
☑ Kursen deri në 20% rrymë në ri-mbushje.
☑ Redukton temperaturën e elektrolitëve deri me 10°C për ri-mbushje.
☑ Parandalon shtresimin e elektrolitit dhe temperaturës.
☑ Redukton konsumimin e ujit deri në 75%.
☑ Rritë intervalet kohore për ri-mbushje me ujë deri në 4 herë.
☑ Lejon përdorimin e paisjeve mbushëse më ekonomike.

Electrolyte circulation system-sales brochure-English