BATERITË IRONCLAD

Image of an Ironclad battery

EnerSys prodhon bateria “Ironclad” për tregun Amerikan për mbi 100 vite. Këto bateria janë shumë të besueshme, me performancë të lartë në shumë aspekte dhe mjedise pune. Janë të dizajnuara me teknologjinë e tubave katrorë për të zhvilluar tension stabil, besueshmëri në produktivitet dhe jetëgjatësi.

Duke u bazaur në kët dizajnim, bateriat ”Ironclad”, mundë të punojnë më gjatë dhe më gravitet më të lartë specifik, në të njejtën kohë duke rritur fuqinë dhe kohën e operimit por edhe duke jetëgjatësinë. Po ashtu, bateriat ”Ironclad” kanë jetëgjatësi të dizajnuar prej 1800 cikleve, gjë që lejon 1 vitë shtesë në shumë aplikime.

Bateriat ”Ironclad” janë të përshtatshme për t’u eksploatuar në punët me intenzitet tepër të lartë pune.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Ngritë produktivitetin deri në 15% më shumë fuqi se sa bateritë konvencionale
☑ Produktivitet maksimal me tension stabil dhe kohë më të gjatë operacionale
☑ Dizajn jetëgjatësie prej 1800 ciklesh që rezulton në 1 vit shtesë në jetën e baterisë
☑ Kostoja e mirëmbajtjes dhe operimit e zvogëluar


☑ Të përshtatshëm për aplikime të rënda ose situata kur dëshironi të arrini kohë më të gjata të drejtimit të kamionit, për të shmangur përdorimin e baterisë rezervë.

☑ Piruner & Makineri për bartjen e paletave.

☑ Janë në dispozicion në madhësi të ndryshme për të i’u përshtatur automjeteve nga kamionë të vegjël të paletave deri te pirunerët e mëdhenj.