BATERITË IRONCLAD

EnerSys prodhon bateria “Ironclad” për tregun Amerikan për mbi 100 vite. Këto bateria janë shumë të besueshme, me performancë të lartë në shumë aspekte dhe mjedise pune. Janë të dizajnuara me teknologjinë e tubave katrorë për të zhvilluar tension stabil, besueshmëri në produktivitet dhe jetëgjatësi.

Duke u bazaur në kët dizajnim, bateriat ”Ironclad”, mundë të punojnë më gjatë dhe më gravitet më të lartë specifik, në të njejtën kohë duke rritur fuqinë dhe kohën e operimit por edhe duke jetëgjatësinë. Po ashtu, bateriat ”Ironclad” kanë jetëgjatësi të dizajnuar prej 1800 cikleve, gjë që lejon 1 vitë shtesë në shumë aplikime.

Bateriat ”Ironclad” janë të përshtatshme për t’u eksploatuar në punët me intenzitet tepër të lartë pune.

Specifikime
Dokumente Teknike


☑ Ngritë produktivitetin deri në 15% më shumë fuqi se sa bateritë konvencionale
☑ Produktivitet maksimal me tension stabil dhe kohë më të gjatë operacionale
☑ Dizajn jetëgjatësie prej 1800 ciklesh që rezulton në 1 vit shtesë në jetën e baterisë
☑ Kostoja e mirëmbajtjes dhe operimit e zvogëluar