BATERITË DATASAFE NPX

Gama DataSafe® NPX e baterive me valvul rregullatore plumb-acid është zhvilluar për të ofruar performancë optimale dhe për të ofruar vlerë superiore në aplikime me normë të lartë shkarkimi.

Të përdorur kryesisht aty ku kërkohet fuqi e lartë për kohëzgjatje të shkurtër, këto module monobllok janë përshtatur në mënyrë ideale aplikime të vogla UPS dhe elektronikë të përgjithshme, të tilla si sistemet e sigurisë dhe alarmeve, dhe paketa amplifikatore, argëtim dhe lodra, etj.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ E projektuar veçanërisht për aplikime me shkallë të lartë shkarkimi
☑ Teknologji VRLA AGM e provuar
☑ Fuqia: 23 to 150 Vat/pilë
☑ Hapësirë e nevojshme sipas standardit të industrisë
☑ 3-5 vjet jetëgjatësi e projektuar
☑ Pa rrjedhje dhe pothuajse pa nevojë mirëmbajtjeje

Bateritë NPX


☑ UPS industriale.

☑ Sistemet e alarmit dhe sigurisë.

☑ Ndriçim në raste emergjente.

☑ Telekomunikacion.

☑ Rrjetet e sigurisë publike.

☑ Trafiku & Sistemet e transportit inteligjent (ITS).

☑ Qendrat e të dhënave.

☑ Makineri të zyrës.

☑ Regjistra të parave.

☑ Pajisje diellore.

☑ Kompjuter.

☑ Pajisje audio dhe video.

☑ Drita portative.

☑ Karrike elektrike me rrota.

☑ Pajisje per gjeofizikë.

☑ Makineritë e dispenzimit(shpërndarëse).