HAWKER EVOLUTION

Bateria Hawker Evolution

Bateritë “Hawker Evolution” janë bateri me valvul rregulluese për rikombinim gazi me xhel elektrolit, duke pranuar zbrazje të thellë deri 80 % DOD/C5. Kjo game e baterive është e përshtatshme për përdorim në pirunera, kamionë të paletave, makina elektrike dhe sisteme të automatizuara transporti për punë me intenzitet të ultë dhe mesatar.

Benefitet maksimale të bateriave Hawker arrihen duke përdorur baterinë në kombinim me mbushësit Hawker me frekuencë të lartë : Lifetech, Lifeplus ose Life IQ, që lejonë kohë të shkurtë mbushjeje prej 8 orëve nëse bateria është zbrazur deri 60 % ose 12 orë mbushje nëse bateria është zbrazur deri për 80%.

Konstrukti robust i baterive traksionare është i bazuar në pllakat pozitive tubulare (lloji PzS). Aliazhi (plumb kalcium me kallaj në pllakat pozitive), masa aktive dhe ndarësi janë përshtatur për punë performuese të baterisë.

Dukë marrë parasyshë emitimet minimale të gazit këto bateri janë ideale për përdorim në industrinë e ushqimit. Gama e baterive “Hawker Evolution” është në dispozicion në dimensionet DIN and BS, në përputhje me standardet DIN/EN 60254-2 dhe IEC 254-2. Modifikimi ATEX i baterive Hawker Evolution është i përshtatshëm në mjedise potencialisht eksploduese.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Bateri pa mirëbjatje – nuk ka nevojë për shtim uji gjatë jetës së baterisë.
☑ Elektrolit në formë xheli, pa rrezik rrjedhjeje.
☑ Emitimi i ulët i gazit lejon mbushjen e decentralizuar të pirunerave ose lejon përdorimin e një dhome mbushëse.
☑ Efikasitet i garantuar i energjisë dhe kursime energjije deri në 30% kur përdoren me mbushës Hawker Lifeplus.
☑ Mbushja efektive e Hawker Lifeplus siguron mbushje të plotë duke evituar dëmet e stërmbushjes.
☑ Bateriat Hawker Evolution ATEX të dizajnuara posaqërisht për mjedise ekslpoduese.

Evolution-sales brochure-English
Evolution-technical data-English
Evolution-instruction for use-English
solution_English
Instructions for the Safe Handling Motive Power Batteries GB Jun 2013


☑ Makineri për bartjen e paletave (24V, 36V, 48V).

☑ Pajisje për tërheqjën e porosisë (24V, 36V, 48V).

☑ Piruner të ekuilibruar (24V, 36V, 48V) me kufijtë e kapacitetit (420 Ah max. dhe 1.8 T maks.).

☑ Pajisjet për mbështetje në Tokë për avionët.

☑ Kamion për tërheqje.

☑ Makineri për kujdesin / pastrimin e dyshemesë nën kushtin e një studimi teknik dhe aprovimi.