HAWKER PERFECTRAIL

Gama e baterive Hawker® PerfectRail™ siguron një nivel të lartë energjie dhe besueshmërie për të gjitha përdorimet në mjetet e transportit.

Bateritë PerfectRail të prodhuara në përputhje me standardin DIN, janë përshtatur me pllaka pile tubolare, me përmbajtje të ulët antimoni dhe me pak nevojë mirëmbajtjeje, të miratuara për përdorim në mjetet hekurudhore.

Lidhësit e baterisë sigurojnë zëvendësim të lehtë dhe pa probleme të baterisë.

Sistemi automatik i rimbushjes së ujit i baterive Hawker garanton që bateritë të kenë nevojë të pakët mirëmbajtjeje, ndërkohë që lidhësit fleksibël me seksion tërthor të përshtatur mundësojnë që bateritë të mbartin rryma të larta. Pilat dhe bateritë janë homologuar nga shumë shoqëri evropiane të hekurudhave.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Pila me elektrolit plumb-acid 2V
☑ Besueshmëri e lartë operimi
☑ Konstruksion i fortë i pilës me dizajn pllake tubolare
☑ Kapacitet i lartë i ngarkesës mekanike në temperaturat më të ndryshueshme
☑ Teknologji mbërthimi plotësisht e izoluar dhe pa nevojë për mirëmbajtje
☑ Unaza terminali të gjata prej tunxhi
☑ Lidhës dhe kontakt optimal i terminalit

Hawker_PerfectRail_2PzS110
Hawker_PerfectRail_2PzS140
Hawker_PerfectRail_3PzS165
Hawker_PerfectRail_3PzS210
Hawker_PerfectRail_4PzS220
Hawker_PerfectRail_4PzS280
Hawker_PerfectRail_5PzS275
Hawker_PerfectRail_5PzS350
Hawker_PerfectRail_6PzS330
Hawker_PerfectRail_6PzS420
Hawker_PerfectRail_7PzS385
Hawker_PerfectRail_7PzS490
Hawker_PerfectRail_8PzS440
Hawker_PerfectRail_8PzS560
Instructions for the Safe Handling Rail Batteries


☑ Përdoret në mjetet e transportit.

☑ Të miratuara edhe për përdorim në mjetet hekurudhore.