BATERITË NexSys ION

NexSys ION

Bateritë Nexsys ION
Të ndërtuara me sigurinë, standardet e projektimit dhe prodhimit më të larta, Bateritë Nexsys ION përfaqësojnë teknologjinë litium-ion më të avancuarën në industrine e pirunereve. Ideale për operacione dhe aplikime të rënda, Bateritë NexSys ION me mirëmbajtje të ulët do ta ulin Downtime dhe koston e shpenzimeve dhe përfundimisht do të bëjnë operacionet tuaja më produktive dhe profitabile.

Përmbajnë kontrolle plotësisht të integruara  të menaxhimit të baterisë që mbështesin siguri, besueshmëri dhe jetëgjatësi më të madhe të baterisë

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Teknologjia/Kimia                                 Lithium ion

☑ Kapaciteti (Min)-Standardi Europian       0

☑ Kapaciteti (Max)-Standardi Europian       0

☑ Kapaciteti (Min)-Standardi Amerikan       185

☑ Kapaciteti (Max)-Standardi Amerikan       1110

☑ Tensioni(Min)                                              24

☑ Tensioni(Max)                                              80

☑ Aftësitë e Komunikimit                               Magjistrale CAN


NexSys ION and PURE Overview
NexSys iON Product Guide


☑ Piruner.

☑ Automjetet mbështetëse të aeroportit.

☑ Pirnuer të Automatizuar.

☑ Kujdesi i dyshemesë / Makinat e pastrimit.