BATERITË NexSys Pure Blocs

NexSys Pure Bloc

NexSys Pure Blocs
NexSys bateritë sigurojnë energji praktikisht pa mirëmbajtje për një gamë të gjerë të aplikimeve të vogla tërheqëse. Duke kombinuar fleksibilitetin dhe qëndrueshmërinë, bateritë japin një alternative me performancë të lartë për bateritë  me acid/plumbi tradicional , floded, dhe ato me gell.
Bateritë NexSys ofrojnë fleksibilitet të jashtëzakonshëm. Përdorni ato sa herë që dëshironi dhe rimbushni ato sa herë që të keni mundësi - gjatë pushimeve, ose në fund të ndërrimit. Bateritë NexSys madje mund të vihen përsëri në shërbim para se të karikohen plotësisht. Duke kombinuar modelin e avancuar të bllokut Thin Plate Pure Lead (TPPL) me materiale dhe strukturë të fortë, bateritë NexSys ofrojnë performancë të jashtëzakonshme, janë shumë rezistente ndaj goditjeve dhe dridhjeve dhe fjalë për fjalë do të ndryshojnë mënyrën e punës.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Gazi minimal: ideal në zona të ndjeshme

☑ Praktikisht pa mirëmbajtje: pa ujitje, ndryshim ose barazim

☑ Teknologjia/Kimia                              Thin Plate Pure Lead (TPPL)

☑ Kapaciteti (Min)-Standardi Europian       26

☑ Kapaciteti (Max)-Standardi Europian       186

☑ Kapaciteti Standardi Europian                Ah / C5 / 1.7Vpc / 30°C

☑ Kapaciteti (Min)-Standardi Amerikan       26

☑ Kapaciteti (Max)-Standardi Amerikan       186

☑ Kapaciteti Standardi Amerikan                Ah / C5 / 1.7Vpc / 77°F

☑ Dalja e rrymës KW (Min)                           0.304kW 

☑ Dalja e rrymës KW (Max)                           2.176kW

☑ Tensioni(Min)                                              12

☑ Tensioni(Max)                                              12

☑ Aftësitë e Komunikimit                               Magjistrale CAN


NexSys 12V blocs- Udhëzime për Përdorim
NexSys 12V blocs- Broshura e Shitjes
NexSys 12V blocs- Manuali Teknik


☑ Piruner.

☑ Automjetet mbështetëse të aeroportit.

☑ Pirnuer të Automatizuar.

☑ Kujdesi i dyshemesë / Makinat e pastrimit.