POWERSAFE OPZV

Gama e baterive PowerSafe® OPzV nga EnerSys® është e përshtatshme për një gamë të gjerë aplikimesh, përfshirë telekomunikacionin, centralet e prodhimit të energjisë elektrike dhe sistemet e shpërndarjes, sistemet e sinjalistikës në hekurudha, aeroporte dhe porte, sistemet informatike, të ndriçimeve të emergjencës, dhe ato të automatizimit dhe matjes.

Gama e baterive plumb-acid me valvul rregullatore PowerSafe OPzV përdor një kombinim të testuar teknologjish me xhel dhe tubolare për të ofruar një nivel shumë të lartë besueshmërie. Këto pila teke përfitojnë nga një dizajn i optimizuar i pllakës, e cila ka kapacitete më të larta sesa vlerat DIN standarde.

Gjithashtu, bateritë e gamës PowerSafe OPzV ofrojnë edhe një jetëgjatësi të shkëlqyer në karikim plotësues, edhe një jetëgjatësi të madhe ciklike, për një zgjidhje vërtet fleksibël.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Diapazoni i kapacitetit: 215Ah – 3170Ah

☑ Kapacitet e C10 tejkalojnë vlerat standarde DIN

☑ 20 vjet jetëgjatësi e projektuar në 20°C

☑ Rikuperim i shkëlqyer nga shkarkimi i plotë dhe aftësi ciklike e shkëlqyer

☑ Siguri superiore funksionimi me bashkues plotësisht të izoluar, me elektrolit të palëvizshëm  me një drejtim

☑ Valvul shkarkimi sigurie me ngadalësues flake të integruar

☑ Instalimi i lehtë: në pozicion vertikal ose horizontal

☑ Shumë pak nevojë për mirëmbajtje: nuk shtohet ujë

Bateritë PowerSafe OPzV
EN-PS-OPzV-RS-005_0715
EN-OPzV-PG-003_1212
EN-OPzV-PD-002_1212
EN-PS-OPzV PD-001_1111
EN-zV-OM-004_0613
EN-PS-OPzV-OG-004_0113
EN-Reserve-SB-6PP-001
EN-RE-SB-6PP-003_0514
EN-PS-PU-8P-002_0214


☑ Përdoren si furnizime rezervë të telekomunikimit, telefonisë.

☑ Stacioneve gjeneruese të energjisë dhe sistemeve të shpërndarjes.

☑ Sinjalizimit hekurudhor.

☑ Aeroport ose port detar.

☑ Informatikë.

☑ Ndriçim.

☑ Forca të armatosura.

☑  Pajisje mjekësore.

☑ 5G dhe qelizat e vogla.

☑ Qelizat makro.

☑ Zyrat qëndrore / qendrat e ndërrimit.

☑ Pajisjet elektrike dhe nënstacionet.

☑ UPS industriale.