POWERSAFE PV

Gama e PowerSafe® PV Bloc është projektuar veçanërisht për aplikime në energjinë e rinovueshme dhe në veçanti në sistemet e energjisë diellore.Këto bateri bllok janë optimizuar për ciklim të lartë përsëritës dhe besueshmëri të lartë.

Ky kombinim i balancuar i vetive bën që blloqet PV të jenë zgjidhja ideale për shumicën e aplikimeve të komplikuara dhe veçanërisht për instalimet largëta ose të papajisura me operatorë, në të cilat niveli më i lartë e besueshmërisë është jetik.

Modeli bashkon teknologjinë Plumb-Acid me Valvul Rregulluese (VRLA) dhe pllakat skarë me një aliazh të veçantë, që krijon një kombinim të pashoq avantazhesh.Teknologjia VRLA është përmirësuar për të përballuar shkarkimin e plotë e të përsëritur të pilave dhe blloqeve të përdorura për ruajtjen e energjisë diellore.
Ajo shmang humbjen e ujit që karakterizon bateritë konvencionale plumb-acid dhe rrjedhimisht eliminon nevojën për mbushje.

Përdorimi i xhelit elektrolit nënkupton që nuk ka acid të lirë brenda pilës.

Specifikime
Dokumente Teknike
ku përdoret


☑ Kapacitete nga 70Ah – 225Ah në një regjim 120 orë (C120)
☑ Deri në 1410 cikle me nivel shkarkimi deri në 25%
☑ Teknologjia VRLA pa nevojë mirëmbajtjeje eliminon rimbushjen periodike me ujë
☑ Pa shtresëzim elektroliti (Xhel elektrolit). Nuk kërkohet karikim barazimi
☑ Teknologjia e re e pllakës përmirëson jetëgjatësinë e baterisë edhe në kushte të shkarkimit të plotë
☑ Nivel i ulët vetëshkarkimi
☑ Siguron shërbim, mbështetje dhe cilësi të besueshme

Bateritë PowerSafe PV
EN-PS-PV-Bloc-OG-001_0811
EN-RE-SB-6PP-003_0514


☑ Përdoren për aplikime në energjinë e rinovueshme.

☑ Sistemet e energjisë diellore.